ข้อมูลองค์กร

Bringing Hope, 
Conceiving Happiness

ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550 ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้ให้บริการที่มุ่งเน้นการรักษา ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชีย เรามีความยึดมั่นในการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ที่นำไปสู่โอกาสที่ดีของคู่สมรส ในการเติมเต็มความฝันที่จะมีบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทอย่างแท้จริง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากลจากประเทศออสเตรเลีย
เราพร้อมดูแลอย่างมืออาชีพและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในไทย ทำให้เรามีความมั่นใจในการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับคนไข้ของเรา

ความสำเร็จด้านองค์กรของ
ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ข้อมูลองค์กร

ความสำเร็จทางเทคโนโลยี
ของ ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ข้อมูลองค์กร

รางวัล

ข้อมูลองค์กร
Member of Australian-Thai Chamber of Commerce 2021
ข้อมูลองค์กร
“Best Medical Practice 2017-2018”
ข้อมูลองค์กร
CEO of the Year
Best Employer Brand Award
Award for Excellence in Training

Rose of Paracelsus Annual Award By The Award of the European Medical Association

ข้อมูลองค์กร

Best Small-Medium Enterprise 2008

By AustCham Thailand-Chamber of Commerce

ข้อมูลองค์กร

Innovations in infertility
and IVF treatments 2010

By AustCham Thailand-Chamber of Commerce

ข้อมูลองค์กร

Thailand Trust Mark 2012

By Ministry of Commerce, Royal Thai Government

ข้อมูลองค์กร

The Prime Minister’s Export Award

Best Service Provider 2012

By Ministry of Commerce, Royal Thai

ข้อมูลองค์กร

The IVF Clinic Award 2014

The IVF PGD Program

By ivfmedia.org

ข้อมูลองค์กร

THE BIZZ Business
Excellence Awards 2019

By Texas USA

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลองค์กร

Accredited: ISO 9001:2015

“Quality Management System”

By United Registrar of Systems

ข้อมูลองค์กร

Accredited: ISO 15189:2012

Accredited: ISO 15190:2003

“Medical Laboratories”

By Ministry of Public Health

ข้อมูลองค์กร

Certified Standard

By Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists (RTCOG)

ข้อมูลองค์กร

Promoted

By the Thailand Board of Investment