ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พ.ญ. วีณา ครุฑสวัสดิ์

แพทย์หญิงวีณา ครุฑสวัสดิ์

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก