กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Superior A.R.T. ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรการในการดำเนินการด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์อย่างสูงสุด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ที่ช่วยรักษามาตรฐานการให้บริการทั่วโลก จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคุณในฐานะลูกค้าและเราในฐานะผู้ให้บริการ เรายึดมั่นในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ และเพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้ข้อกังวล กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ประเทศไทยก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสบายใจก่อนเริ่มกระบวนการ เราใส่ใจความต้องการของท่านอย่างดีที่สุด

Downloads