การแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว (Embryo Freezing)

การแช่แข็งตัวอ่อนทั่วไป

การแช่แข็งตัวอ่อนคือกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการกระตุ้นรังไข่ การนำไข่ออกจากรังไข่ของเพศหญิง การเก็บอสุจิ การปฏิสนธิและเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่แข็งแรงมาแช่แข็ง ซึ่งตัวอ่อนเหล่านี้สามารถเก็บในอุณหภูมิ -196 °C ได้เป็นเวลานาน ก่อนจะนำมาทำการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก เมื่อพร้อมจะตั้งครรภ์

การแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว

ปัจจุบันมีนวัตกรรมการแช่แข็งตัวอ่อนที่มีชื่อว่า การแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว (Vitrification) ซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิขณะแช่แข็งตัวอ่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ตัวอ่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายของตัวอ่อน ทำให้อัตราการรอดของตัวอ่อนหลังละลายสูงขึ้นถึงเกือบ 100%

ข้อดีของการแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว

การแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้ว

Previous Process