บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติม

Sperm MACS

เทคโนโลยีการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดในคนไข้ที่มีประวัติพบปัญหาอสุจิไม่แข็งแรง โดยใช้ Sperm MACS เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการ IVF หรือ ICSI

การแช่แข็งไข่ อสุจิ และตัวอ่อน

การแช่แข็งไข่ อสุจิ และตัวอ่อนเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตโดยใช้เทคนิคการแช่แข็งแบบผลึกแก้วที่ทำความเย็นได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Ultra-Rapid Vitrification)

Embryo Glue

น้ำยาช่วยฝังตัวของตัวอ่อน

pICSI Dish

เทคโนโลยีการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดในคนไข้ที่มีประวัติพบปัญหาอสุจิไม่แข็งแรง โดยใช้จานคัดเชื้อ pICSI Dish เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการ IVF หรือ ICSI

การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ – Semen Analysis (SA)

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุในการมีบุตรยากในเพศชาย

การเก็บอสุจิแบบ PESA/TESE

การดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ (PESA) และการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆจากอัณฑะ (TESE) เพื่อหาตัวอสุจิ ใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ

การส่องกล้องโพรงมดลูก

การส่องกล้องคือวิธีการที่ช่วยให้แพทย์มองเห็นสภาพภายในโพรงมดลูก เพื่อช่วยวินิจัยความผิดปกติต่างๆ ในโพรงมดลูก และรักษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับมดลูก

บริการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาวางแผนก่อนการตั้งครรภ์แก่คู่สมรส เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นและลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม

NIPTS

การตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดาเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรม

ตรวจหาพาหะ

การตรวจพันธุกรรมก่อนตั้งครรภ์หรือก่อนคลอดเพื่อตรวจสอบว่าคู่สมรสเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมหรือไม่

ตรวจร่างกายเบื้องต้น (ทั้งฝ่ายชายและหญิง)

การตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมของคู่สมรสสำหรับกระบวนการ IVF การเลี้ยงตัวอ่อน การตรวจพันธุกรรม และการย้ายตัวอ่อนต่อไป