ลูกชายเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเบต้า

คุณเอส คุณแม่ชาวไทยวัย 36 ปี มีบุตรชายเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบเบต้า ชนิด Codon 41/42 ที่ต้องเข้ารับการถ่ายเลือดทุกๆ 3 เดือน คุณเอสอยากมีลูกอีกหนึ่งคนที่มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้กับบุตรชาย (HLA-Matching) เพื่อช่วยรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ (Cord blood stem cell transplantation) จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ที่ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. พบว่าการทำงานของรังไข่ปกติดี คุณเอสได้รับการกระตุ้นไข่ (COH) ด้วยวิธี GnRH antagonist โดยในที่สุดจากการกระตุ้นไข่ในรอบที่สอง คุณเอสได้ตัวอ่อน 1 ตัว ที่ถึงแม้จะเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย แต่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับบุตรชาย จากการตรวจตัวอ่อนทั้งหมด 5 ตัว หลังการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกเพื่อตัดติ่งเนื้อก่อนการย้ายตัวอ่อน คุณเอสก็ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ โดยระดับฮอร์โมน hCG สูงขึ้น และตรวจพบการเต้นของหัวใจทารกตามลำดับ ในที่สุดคุณเอสก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่สมบูรณ์แข็งแรงในเดือนกันยายน 2562

นัดปรึกษาแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ