เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ Assisted Reproductive Technology (ART) เป็นกระบวนการรักษาคู่สมรสที่ประสบปัญหามีบุตรยาก ให้สามารถตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ก่อนใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก (PGT) ยังช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคพันธุกรรมหรือความผิดปกติทางโครโรโมโซมในทารกได้อีกด้วย ทั้งนี้ ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ให้บริการหลัก ดังนี้

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน

A.R.T. Process