ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ทีมแพทย์

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พญ. นิศารัตน์ สุนทราภา


สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

นพ. สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา


สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา


สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พญ. แก้ว วิจิตรกุลวงศา


วิสัญญีแพทย์

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พญ. รัชนู อนุทินมณี


วิสัญญีแพทย์

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

นพ. เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ


ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน


ผู้จัดการพยาบาล

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

.


เภสัชกร

ทีมบริหาร

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

เจมส์ มาร์แชล


กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ดวงสมร เลียงกลกิจ


ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ดร. เกษร  เตียวศิริ


ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน


ผู้จัดการพยาบาล

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

เนตรฤทัย ห่อเล้ง


ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายงานด้านธุรการ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

มัลลิกา ท้วมรุ่งโรจน์


ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการดำเนินธุรกิจ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลณสรรค์ สายขุน


ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระหว่างประเทศ

ทีมงานของเรา – ใส่ใจดูแลและบริการ

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.