ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา

แพทย์หญิง ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก