ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ครอบครัวซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน

จันทร์ศรี ตรงไตรสอน

ผู้จัดการพยาบาล