ชำระค่ารักษาพยาบาลออนไลน์

ข้อมูลคนไข้

รายละเอียดการชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์นี้เป็นความจริงและถูกต้อง
  • การชำระเงินของท่านจะสำเร็จเมื่อธนาคารยืนยันและอนุมัติการชำระเงิน