การทดสอบการตั้งครรภ์

การทดสอบการตั้งครรภ์

ประมาณ  7 – 10 วันหลังจากการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ฝ่ายหญิงจะรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากตัวอ่อนฝังตัวสำเร็จ ระดับฮอร์โมนเบต้า-เอชซีจี (Beta-hCG) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ตรวจการตั้งครรภ์ในเลือดของมารดาจะอยู่ในระดับที่ตรวจจับได้ โดยทั่วไปแล้ว ระดับ hCG จะเพิ่มเป็น 2 เท่า ทุก ๆ 2 – 3 วันในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

การอัลตร้าซาวด์ครั้งแรกจะเริ่มทำราว 2 สัปดาห์ต่อมา (ที่อายุครรภ์ประมาณ 5-6 สัปดาห์)เพื่อตรวจสอบถุงตั้งครรภ์และหัวใจของทารก

การทดสอบการตั้งครรภ์

Previous Process