Semen Collection

การเก็บน้ำเชื้อ

ในวันที่ทำการเก็บไข่ นักปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะให้ฝ่ายชายจัดเก็บน้ำเชื้อที่คลินิก หากฝ่ายชายไม่สามารถมาดำเนินการเก็บน้ำเชื้อในวันเดียวกันได้ ฝ่ายชายสามารถทำการจัดเก็บน้ำเชื้อที่คลินิกล่วงหน้าก่อนวันเก็บไข่ และนำน้ำเชื้อที่คัดกรองแล้วแช่แข็งไว้ละลายผสมกับไข่ต่อไป 

ในช่วงที่ฝ่ายหญิงแยกเข้าห้องเพื่อทำการเก็บไข่นั้น ฝ่ายชายจะถูกพาไปยังห้องเก็บน้ำเชื้อ การจัดเก็บน้ำเชื้อด้วยการช่วยตัวเอง (Masturbation) เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากของเหลวในร่างกายของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง เนื่องจากของเหลวในร่างกาย (เช่น น้ำลาย น้ำหล่อลื่นช่องคลอด) มีแบคทีเรียปะปนอยู่ หลังจากเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อแล้ว ฝ่ายชายจะส่งตัวอย่างน้ำเชื้อที่ได้ผ่านทางหน้าต่างไปยังห้องปฏิบัติการที่อยู่ติดกับห้องเก็บน้ำเชื้อ

น้ำเชื้อที่เก็บได้จะถูกพักไว้ราว 30 นาทีเพื่อให้คลายตัวลง ก่อนเข้าสู่กระบวนการล้างอสุจิต่อไป กระบวนการล้างอสุจิถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเนื่องจากการล้างอสุจิจะทำให้สามารถกำจัดอสุจิที่อาจเป็นภัยต่อไข่ออกได้ นอกจากนี้กระบวนการล้างอสุจิยังถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกรณีที่ฝ่ายชายมีผลการตรวจเชื้อไวรัสเป็นบวก เช่น ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

การเก็บน้ำเชื้อ

Previous Process

การเก็บน้ำเชื้อ

OPU

Next Process