ข่าวสารและบทความ

Doctor Knowledge Sharing 2019

Vietnam (2019-11-05)

Shanghai (2019 05 22-24)

Eshre2019 (2019 06 23-26)

Kunming (2019-07)

VMMC Hanoi (2019-01-03)

NYC IVF (2019-09-19)

Chengdu China, BIT_s 7th international Congress (2019-09-27)

ข่าวสารและบทความอื่นๆ

Doctor Knowledge Sharing 2018

Doctor Knowledge Sharing 2017

Doctor Knowledge Sharing 2016