คุณจ๊ะ-จิตตาภา แจ่มปฐม & คุณเอิน-นิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ จากการทำเด็กหลอดแก้ว

ทั้งคู่สุขภาพดี อายุยังไม่มาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ท้องธรรมชาติสักที เมื่อมาตรวจจึงพบว่าคุณจ๊ะมีปัญหาเรื่องภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ (PCOS) ทำให้ระดับฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งผลถึงคุณภาพไข่และตัวอ่อน และยังปัญหามดลูกโต (Adenomyosis) ซึ่งส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน

คุณหมอได้ให้ปรับยาเพื่อรักษาให้ระดับฮอร์โมน และยากดภาวะมดลูกโต พร้อมส่องกล้องแก้ไขความผิดปกติในโพรงมดลูก จนประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ จากการทำเด็กหลอดแก้ว

นัดปรึกษาแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ