คุณธิตินาจ รักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI ร่วมกับตรวจโครโมโซมตัวอ่อน NGS จนปัจจุบันได้เป็นคุณแม่สมใจหวัง

คุณธิตินาจมาปรึกษาปัญหาเรื่องมีบุตรยากที่ Superior A.R.T. ซึ่งคุณหมอนิแนะนำให้รักษาด้วยวิธี ICSI ร่วมกับตรวจโครโมโซมตัวอ่อน NGS จนปัจจุบันได้เป็นคุณแม่สมใจหวัง 💙

สำเร็จไปอีกคู่ 💙

คุณธิตินาจมาปรึกษาปัญหาเรื่องมีบุตรยากที่ Superior A.R.T. ซึ่งคุณหมอนิแนะนำให้รักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI ร่วมกับตรวจโครโมโซมตัวอ่อน NGS จนปัจจุบันได้เป็นคุณแม่สมใจหวัง

วันนี้คุณธิตินาจ จะมาบอกเล่าความประทับใจว่าทำไมถึงเลือกใช้บริการที่ Superior A.R.T. หลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากมาหลายที่

เราขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจให้ Superior A.R.T. สานฝันครอบครัวให้เป็นจริงนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาการมีบุตรยาก สามารถทำนัดเข้าปรึกษาคุณหมอเรื่องการมีลูกได้ตั้งแต่วันนี้

นัดปรึกษาแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ