คุณนิวเคลียร์และคุณเพชรจ้า สำเร็จมีน้องไทก้า ด้วยการย้ายตัวอ่อนเพียงตัวเดียว

หากหมดหวังในวันนั้น คงไม่มีน้องไทก้าในวันนี้ คุณเพชรจ้าและคุณนิวเคลียร์ เคยเข้ารับการรักษา IVF จากที่อื่นมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาท่อนำไข่ตีบและตันทั้ง 2 ข้าง และมีภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)

หลังกระตุ้นไข่เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) แล้ว คุณหมอให้ทานยาเพื่อปรับผนังมดลูก ตรวจรักษา และให้ความรู้อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน พร้อมตรวจโครโมโซม จึงประสบความสำเร็จ ด้วยการย้ายตัวอ่อนเพียงตัวเดียว

นัดปรึกษาแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ