บุตรชายมีภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย

คุณดี คุณแม่อายุ 31 ปีจากภาคเหนือของประเทศไทย มีบุตรชายหนึ่งคนเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (HbH/CS disease (–/-αCS)) และต้องได้รับการให้เลือดเป็นประจำ คุณดีเป็นหนึ่งในคนไข้โครงการท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย (PGD assistance program) ของซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ทั้งคุณดีและสามีอยากมีบุตรอีกหนึ่งคนที่ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ่าและมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ (HLA-Matching) กับบุตรชายที่ป่วยเพื่อนำไปช่วยในการรักษาลูกชายให้หายขาดจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

หลังตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. เธอมีการทำงานของรังไข่ดีมาก มีเยื่อบุโพรงมดลูกปกติ เธอได้รับการกระตุ้นไข่ (COH) ด้วยวิธี GnRH antagonist

น่าเสียดายที่หลังการทดสอบตัวอ่อน 15 ตัวจากการกระตุ้นรอบแรก ไม่พบตัวอ่อนที่มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้กับบุตรชายคนโต สองเดือนต่อมาคุณดีจึงทำการกระตุ้นไข่รอบที่สอง ในที่สุดก็ได้ตัวอ่อน 1 ตัว จากตัวอ่อนทั้งหมด 11 ตัว ที่แม้จะเป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แต่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับบุตรชายคนโต หลังการย้ายตัวอ่อนเพียงหนึ่งตัวนั้น คุณดีก็ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์โดยฮอร์โมน hCG เพิ่มสูงขึ้น และพบการเต้นของหัวใจทารกตามลำดับ ในที่สุดคุณดีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่สมบูรณ์แข็งแรงในเดือนพฤษภาคม 2562

นัดปรึกษาแพทย์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ