IUI

Intra-Uterine Insemination (IUI)

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intra-Uterine Insemination: IUI) เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยการนำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้ได้อสุจิที่เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นฉีดกลับเข้าไปในมดลูกของฝ่ายหญิง

ใครควรทำ IUI

IUI เหมาะกับคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีปริมาณอสุจิ และการเคลื่อนไหวของอสุจิอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย และฝ่ายหญิงไม่พบว่ามีท่อนำไข่ตัน IUI สามารถช่วยรักษาผู้มีบุตรยากในกรณีที่ฝ่ายหญิงพบความผิดปกติที่ปากมดลูก (เช่น ความผิดปกติของมูกช่องคลอดหรือช่องปากมดลูก) ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามธรรมชาติ หรือปัญหาการตกไข่ (เช่น รอบเดือนมาไม่เป็นปกติหรือกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่)

ข้อดี: ค่าใช้จ่ายไม่แพงและไม่ยุ่งยาก

ข้อเสีย: ไม่สามารถทำกระบวนการคัดเลือกพันธุกรรมใดๆได้ อัตราการตั้งครรภ์ต่ำ (10-15%) 

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก
การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก

IUI ทางเลือกการรักษาภาวะมีบุตรยาก เจ็บตัวน้อย ราคาย่อมเยา

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ปัจจุบันจึงมีวิธีและเทคนิคการรักษาภาวะการมีบุตรยากที่ได้ผลดีและหลากหลายมากขึ้น หนึ่งในเทคนิคที่นิยมมากก็คือ IUI (Intrauterine Insemination) หรือการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ช่วยให้หลายครอบครัวสามารถเอาชนะภาวะมีบุตรยากสำเร็จมาแล้วมากมายในราคาย่อมเยา

 IUI คืออะไรกันแน่? มีขั้นตอนอย่างไร? คู่ไหนบ้างที่ควรใช้วิธี IUI? วันนี้ Superior A.R.T. มีคำตอบ

Show More