ข่าวสารและบทความ

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 31 ❝ปล่อยมานาน ไม่ท้องซักที ต้องตรวจอะไรบ้าง❞

Topic:  Ep.31. ปล่อยมานานไม่ท้องซักที ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

• การเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

1. อาหาร ทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม

 • ลดอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต เนื่องจากมีผลกับการตกไข่และฮอร์โมน
 • เน้นรับประทานผักและผลไม้ ที่ไม่หวาน
 • รับประทานโปรตีนจาก ถั่วและเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หรือ ปลา

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ 2-3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

3. การลดหรือเลิก แอลกอฮอล์และบุหรี่

4. การนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ

 • การนอนหลับพักผ่อนที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นคือ 6-8 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนอนหลับอยู่ในช่วง 23.00 – 01.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างการมีการหลั่ง growth hormone (IGF1) ซึ่งมีผลต่อ คุณภาพ, ปริมาณ และรูปร่างของไข่

5. น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

 • น้ำหนักตัวที่มากเกินไป มีผลต่อฮอร์โมนในร่างกาย อาจทำให้เกิด PCOS สูงขึ้น อัตราการตั้งครรภ์และการฝังตัวของตัวอ่อนลดลง และมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขณะตั้งครรภ์ได้มากขึ้น โดยน้ำหนักที่เหมาะสมในผู้หญิง คำนวณได้จาก ( ส่วนสูง -110)

6. โดยในผู้ชาย มีข้อปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น

 • การหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลทำให้ อุณหภูมิของลูกอัณฑะสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อ รูปร่างและการสร้าง sperm
 • การใส่ชั้นในที่แน่นหรือคับจนเกินไป
 • การขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ จักรยาน

7. การรับประทานวิตามินเสริม

ผู้หญิง

 • Folic Acid หรือ Folate เพื่อช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของทารก
 • วิตามิน E, C และ Co-Q10. ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anti-oxidant ช่วยในเรื่องคุณภาพของไข่
 • วิตามิน D จากงานวิจัยทราบว่าในคนที่พบ วิตามิน D ต่ำกว่าเกณฑ์ มีผลทำให้มีบุตรยาก นอกจากนี้อาจจะมีการเพิ่มอาหารเสริมบางชนิด ในกรณีที่พบว่าจำนวนของไข่มีน้อย ก่อนการเตรียมกระตุ้นไข่โดยรับประทานในระยะเวลาสั้นๆและตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น

ผู้ชาย

 • วิตามินบางชนิดช่วยทำให้คุณภาพและปริมาณของ sperm ดีขึ้น
 • Zinc
 • วิตามิน E, D และ C เข้มข้น
 • L-Carnitine

• การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์

1. การตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อดูความพร้อมของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก และ ความดันโลหิต

2. การตรวจเลือด

 • ตรวจ ความเข้มข้นของเม็ดเลือด (CBC) ดูปริมาณของเกล็ดเลือด รูปร่างและเม็ดเลือดขาว
 • ตรวจ หมู่เลือด
 • ตรวจหาผลเลือดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจพาหะ thalassemia เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค thalassemia และช่วยในการวางแผนการการตั้งครรภ์ในกรณีที่พ่อและแม่เป็นพาหะของโรค
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน ในผู้หญิง ถ้ามีการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้เกิดความผิดปกติร้ายแรงในเด็กได้

ในกรณีของผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนั้น จะมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมซึ่งมีความจำเพาะมากขึ้น จากการตรวจข้างต้น เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางในการรักษาต่อไป

ผู้ชาย

 • เพิ่มการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิ (เพื่อดูปริมาณ, รูปร่างและจำนวนของอสุจิ)

ผู้หญิง

 • การตรวจภายในด้วยการอัลตราซาวด์ ทางช่องคลอดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของมดลูก, โพรงมดลูก และรังไข่ รวมไปถึงจำนวนไข่ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจด้วยวิธีนี้คือ วันที่ 2-3 ของการมีประจำเดือน
 • การตรวจฮอร์โมน เพิ่มเติมบางชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่และการเจริญเติบโตของไข่ สามารถตรวจได้ทั้งในช่วงที่มีและไม่มีประจำเดือน ได้แก่
  • ฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ (AMH) บอกปริมาณของไข่ในรังไข่
  • ฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
  • โปรแลคติน

ข่าวสารและบทความอื่นๆ

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 37 ❝ ฮอร์โมนและไข่ส่งผลอย่างไรต่อภาวะมีบุตรยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 37 ❝ ฮอร์โมนและไข่ส่งผลอย่างไรต่อภาวะมีบุตรยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 36 ❝ การรักษาด้วยวีธี ICSI กับโอกาสได้ลูกแฝดเป็นอย่างไร? ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 36 ❝ การรักษาด้วยวีธี ICSI กับโอกาสได้ลูกแฝดเป็นอย่างไร? ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 35 ❝ ประจำเดือนมาผิดปกติ สัญญาณเตือนภาวะมีลูกยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 35 ❝ ประจำเดือนมาผิดปกติ สัญญาณเตือนภาวะมีลูกยาก ❞