ข่าวสารและบทความ

รู้ไหมว่า วันที่ 19 – 25 กันยายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์คนหูหนวกแห่งชาติ

สัปดาห์คนหูหนวกแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญสากลของผู้พิการทางการได้ยิน โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันดังกล่าว เพราะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมของการสื่อสาร

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าจํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียการได้ยิน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จาก 120 ล้านคนไปเป็น 2,500 ล้านคนทั่วโลกในปี 2050

โรคหูหนวกเกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ กับกลุ่มที่เกิดจากกรรมพันธุ์

กลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ มีหลากหลายสาเหตุ ได้แก่

1. แม่มีการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรถ์

2. เกิดจากภาวะที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง หรือโพรงกระดูก จนไปถึงแก้วหูทะลุ

3. เกิดจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือภาวะการติดเชื้ออื่นๆ

4.โรคหินปูนเกาะกระดูกหู  

5. อายุ

6. เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการกระแทกที่หู

กลุ่มที่เกิดจากกรรมพันธุ์

1. ได้รับยีนกลายพันธุ์จากพ่อและแม่ที่เป็นพาหะทั้งคู่

2. เกิดจากการที่ทารกได้รับยีนกลายพันธุ์จากพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่ง

3. คนหูหนวกมักเป็นที่เพศชายที่ถ่ายทอดผ่านโครโมโซม X จากแม่ที่เป็นพาหะ

ป้องกันโรคหูหนวกได้ด้วย ❝ Karyomapping ❞ ​

จะเห็นได้ว่าถึงพ่อและแม่จะไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน แต่พ่อหรือแม่นั้นก็สามารถเป็นพาหะของโรคได้ ถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อลูกน้อย แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยปกป้องลูกน้อยในอนาคตจากโรคหูหนวกได้ด้วยเทคนิค Karyomapping ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองพันธุกรรมในระดับยีนเดี่ยว ของตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำสูง มีความน่าเชื่อถือมากกว่า 95% เลยทีเดียว

ข่าวสารและบทความอื่นๆ

รู้หรือไม่ว่า อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงได้ตัวอ่อนที่โครโมโซมผิดปกติ มากขึ้น?!

รู้หรือไม่ว่า อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงได้ตัวอ่อนที่โครโมโซมผิดปกติ มากขึ้น?!

Next Generation Sequencing หรือ NGS

Next Generation Sequencing หรือ NGS

เราเป็น PCOS รึเปล่านะ? เช็คเลย!

PCOS ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS) เป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกาย โดยอาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือความผิดปกติของหลายระบบในร่างกาย