ข่าวสารและบทความ

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 34 ❝ พาชมพัฒนาการตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวอ่อน ❞

Topic:  Ep.34. พาชมพัฒนาการตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวอ่อน

ถ้าจะพูดถึงสภาวะมีบุตรยากแล้วคงหนีไม่พ้นสุขภาพร่างกายของทั้งฝ่ายชายและหญิง โดยปัญหาที่มักเกิดกับฝ่ายหญิงคือ คุณภาพของไข่ ซึ่งคุณภาพของไข่จะลดลงตามอายุของผู้หญิงดังนั้นการตรวจฮอร์โมน AMH (Anti-Müllerian hormone) เป็นการตรวจวิเคราะห์ค่าฮอร์โมน โดยฮอร์โมนนี้ถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ที่หุ้มไข่เอาไว้ ยิ่งจำนวนไข่ในรังไข่มีมากเท่าไหร่ ปริมาณฮอร์โมน AMH ที่ได้จากผลตรวจเลือดก็จะยิ่งมากเท่านั้น โดยค่า AMH จะน้อยลงตามอายุดังนั้นถ้ามีค่า AMH น้อย ควรพิจาราณาการเก็บไข่แช่แข็งไว้ เพื่ออนาคตที่จะต้องการตั้งครรภ์ ส่วนในผู้ชายปัญหาก็คือคุณภาพของอสุจิโดยสุจิที่ดีนั้นจะต้องดูทั้งจำนวน รูปร่าง และการเคลื่อนที่จึงจะสามารถบอกได้ ดังนั้นในขั้นตอนแรกของการรักษาสภาวะมีบุตรยากคือการตรวจสุขภาพทั้งฝ่ายชายและฝ่านหญิงว่ามีสุขภาพที่เหมาะสมไหมจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการรักษาโดยขั้นแรกจะทำการกระตุ้นไข่ของฝ่ายหญิงให้มีการตกไข่จำนวนมากพร้อมๆกัน โดยใช้ยากระตุ้นโดยจะเริ่มใช้ยาตั้งแต่วันที่ 2 ของการมีประจำเดือน และมีการติดตามผลของยาที่ใช้กระตุ้นทุกๆ 4-5 วันเพื่อจะได้ทราบว่าร่างกายตอบสนองต่อยาดีหรือไม่ จากนั้น 9-10 จะทำการเก็บไข่ที่เหมาะสมโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ช่วยชี้จุดเก็บไข่ และทำการดูดไข่ ผ่านทางปลายเข็มเล็กๆมาไว้ที่หลอด แล้วนำมาผสมเทียมกับอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากนั้นทำการเลี้ยงตัวอ่อนนี้ในน้ำยาเลี้ยงที่สภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการจนถึงระยะ Blastocyst (Day 5) จะทำการ Biopsy หรือการนำชิ้นส่วนของตัวอ่อนบางส่วนมาตรวจความผิดปกติของโครโมโซมต่อ ซึ่งโดยปกติแล้วในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปี จะต้องมีตัวอ่อนที่ปกติประมาณ 70% ส่วนผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปีก็จะมีตัวอ่อนที่ปกติน้อยลงเรื่อยๆตามอายุ หลังจากที่มีตัวอ่อนที่ปกติก็จะทำการย้ายตัวอ่อนกลับให้กับคนไข้ต่อไป

ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2550 โดยการร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ IUIฝากไข่เก็บไข่แช่แข็งไข่IVFICSI ในประเทศไทยและผู้ให้บริการด้านภาวะเจริญพันธุ์จากประเทศออสเตรเลีย ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. เป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนที่เพียบพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproduction Technology – A.R.T.)  พวกเรามีความมุ่งมั่นจะสานทุกความฝันในการมีบุตรของทุกครอบครัวให้สมบูรณ์

ข่าวสารและบทความอื่นๆ

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 31 ❝ปล่อยมานาน ไม่ท้องซักที ต้องตรวจอะไรบ้าง❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 31 ❝ปล่อยมานาน ไม่ท้องซักที ต้องตรวจอะไรบ้าง❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 35 ❝ ประจำเดือนมาผิดปกติ สัญญาณเตือนภาวะมีลูกยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 35 ❝ ประจำเดือนมาผิดปกติ สัญญาณเตือนภาวะมีลูกยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 37 ❝ ฮอร์โมนและไข่ส่งผลอย่างไรต่อภาวะมีบุตรยาก ❞

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀.𝐑.𝐓. 𝐋𝐈𝐕𝐄 : 🅔🅟 37 ❝ ฮอร์โมนและไข่ส่งผลอย่างไรต่อภาวะมีบุตรยาก ❞